Am crescut in Santana in vremea socialistă, am studiat in Germania, am căpătat o experienţă profesională foarte complexă. Aceasta experienţă, care cuprinde domeniul bancar, industrial, de servicii, î-mi permite abordarea problemelor printr-un unghi aparte de privire.

Eu, şi numai eu vă consult! Nu am angajaţi! Consultanţa nu se poate invăţa! Numai bazele teoretice profunde si experienţa profesională indelungată si vastă îţi dă legitimatea de consultant! Altceva sint fumîgene! Doresc să dau activităţii de consultantă  un conţinut adevărat!

Crezul meu: “Mai bine imprecis corect , decît precis greşit”

România are nevoie de creativitate. Nu de cea criminală. Să terminăm cu pavarea si betonarea României. Parcă PIB-ul se măsoara in metri cub de beton sau metri pătraţi de pavele. Ce lobby o fi exercitat industriile respective ca sa reducă, să suprime orizontul, creativitatea si fantezia factorilor de decizie ? Poporul român nu ştie mai multe decît să paveze si să ingroape bani?

Chiar si sovieticii, prin reprezentantul lor, Lenin, ne-au devansat cu lozinca lor: “Comunismul înseamnă puterea sovietelor plus electrificarea întregii ţări”. Raportat la timpurile noastre: “Democraţia înseamna puterea conducătorilor plus pavarea si betonarea întregii ţări”.

Are Romania nevoie de autostrăzi? N-ar trebui consumate produsele in mare parte unde sînt produse? Nu poate România cu resursele ei uriaşe (umane si materiale) mai mult decît vînzarea forţei de muncă la un preţ care nu-i permite în cel mai bun caz păstrarea substanţei? Nimeni nu- şi pune intrebarea de unde provine gradul infricoşător de ridicat de substitutie al oamenilor muncii? Circa 80% din plusvaloare creată in judetul Arad se obtine cu personal necalificat sau rapid calificat intr-o industrie monolitică.

Autorităti! Haideţi să incercăm să reducem dependenta si gradul mare de risc si vulnerabilitata creată!

N-ar fi o astfel de altfel de abordare cheia succesului in dezvoltarea viitoare a regiunilor, a ţării? Este nevoie de o gîndire normala, nimic mai mult. Trebuie sa redescoperim normalul! Eu mă simt inzestrat cu armele necesare. Abordezi in aceasi măsura provocări micro- cit si macroeconomice. D-voastra trebui sa vreţi numai! Resurse financiare aveţi la dispoziţie. Trebuiesc alocate cît mai optim.

Teoria despre obligativitatea de a aloca resursele cît mai aproape de optim vaţin intr-un curs introductiv gratis.

Cine a inteles mesajul, mă cont(r)actează!

CV – Sumar:

Data, locul naşterii: 1956, Sântana • Bacaleaurat: Liceul German Adam Mueller Gutenbrunn, sectia umanistă Aradul Nou • Scoala Postliceala Telecomunicaţii (Bucureşti) • Studii : Universitatea Ştiinţe Economice (Heilbronn, Germania) • Lucrare de Diplomă: “Posibilităţi de intensificate a relaţiilor economice germano-române”,1988 • Voith (St. Poelten, Bucureşti) concern energie (hidrocentrale), lucrări reabilitări in domeniul energetic şi in celuloză şi hîrtie • Bank Austria Handelsbank AG  (Vienna, Bucureşti) reprezentant pentru România, Specialitate: Finantări Structurate • Guvernul German (Bucureşti, Chisinau): expert dezvoltare economică regională si naţională • 2011: activitate privată la Săntana – înfiinţare livezi (soiuri vechi), brutărie traditională etc. • 2014: prezent consultantă economică pentru cine care are nevoie si cere Competenţe suplimentare: • Licenţa de „Train the Trainer” al Camerei de Comert din Heilbronn • Licenţa de traducător germană-română, juridic si economic, al Miniserului Culturii, Bucureşti

Conacul Domnesc Henger, Sântana

Incubator de afaceri solide

conacul-henger