Un nou si altfel serviciu de consulţantă economică stă aşadar la dispoziţia d-voastră.

Consultanţa vizează spectrul antreprenorial, instituţiile centrale si descentrale ale statului, care după spusele Presedintelui Klaus Iohannis trebuiesc resetate, partide, sindicate etc. Incerc să sprijin prin consultare reducerea presiunii de reformare care apasă tot mai greu pe umerii agentilor economici, a instituţiilor de stat si organisme private, care apasă pe umerii lor.

Haideti sa punem umărul impreună! Că, pe lînga Preşedinte german aveţi mai nou si Consultant german.

Consultantă Antreprenorială pentru firme private si de stat:

 • Idea de Afacere pentru întemeiere de firmă – analiza plauzibilitate, cuantificarea gradului de realizare si cuantificarea şanselor de succes
 • Idei de afaceri pentru expansiune (crearea lor si acompaniere la implementarea lor)
 • Consultanţă de sanare, restructurare, salvare, consolidare si expansiune
 • Activităţi de întărire a comunicaţiei interne si externe
 • Activităţi mediere in cazul de situaţii conflictuale intre reprezentanţii angajaţilor si ai capitalului – prevenire si dezamorsare
 • Activităţi de soluţionare de litigii cu agenţii economici din spaţiul cultural German (Austria, Germania, Elvetia)
 • Consultanţă pentru achiziţii de tehnologie din acest spaţiu
 • Consultanţă de penetrare cu produse noi al acestui spaţiu (export)
 • Cursuri de germană comercială si juridică

Consultanţă organisme publice:

In acest domeniu nu am experienţă profesională. Din prima vedere se poate crede că este un dezavantaj. Dimpotriva, cu cît intri mai inocent intr-o noua dimensiune al consultanţei, dimensiune care are la baza aceleasi principii si legi, numai ca diferă natura destinatarului, cu atît creste calitatea muncii prestate. De un lucru sînt convins, că exista o necesitate enorma de reformare. Sectorul public nu s-a reformat niciodata. Daca s-a facut ceva, s-a facut din mers. Nu este îndeajuns. Randamentul unei economii nationale depinde in mare masura de eficienţa instituţiilor sale. Aceste instituţii trebuie sa funcţioneze după aceleaşi criterii de eficienţă ca entitaţile economice.

Ofer sprijin in:

 • Descrierea „Fisei Postului”
 • Dimensionare optimă a personalului
 • Ridicarea compeţentelor profesionale
 • Delimitarea clară a raspunderilor si delegarea lor de sus in jos
 • Analiza parteneriatelor publice-private (aceste parteneriate sint permise numai, daca au fost analizate toate celelalte alternative posibile)
 • Modele de finanţari alternative. De ex, emiterea de obligatiuni direct către populatie, PPP-uri cu comunitatea locală
 • Introducere de modele de recompense, prime pentru angajaţii care au idei inovative care duc la o mai buna functionare a instituţiei si, sau conduc la reducerea costurilor de funcţionare. Nu permite legislaţia? O schimbăm! Nu permit formularele? Le reconfigurăm? Ce este facut de om poate fi schimbat!

 

Servicii suplimentare pentru Primării

Domni primari! V-aţi intrebat vreodată de ce s-a întemeiat aşezamîntul d-voastră in locul in care se află astăzi? In general au existat doua motive importante, si anume: Motive strategice de apărare si, sau, posibilitatea de a te dezvolta ca comunitate (teren fertil, padure, apă, resurse minerale, climă etc.). Care din aceste elemente constitue avantaje comparative pentru d-voastra, d-le primar, pentru dezvoltarea viitoare a comunitătii d-voastră?

Nu uitaţi! Fiecare unitate administrativă este in competiţie cu celelalte! Satul cu satul, orasul cu orasul, regiunea cu regiunea tara cu tara.

Numai printr-o noua abordare a dezvoltării economice se pot determina avantajele comparative fiecarei comunităţi. Avantaje, care dezvoltate ulterior dau profilul economic de viitor. Un profil economic ancorat in regiune, care garanteaza o stabilitate economica relativă.

Sprijin pentru constituire de :

 • Entităţi Cooperatiste Locale, care au ca scop finanţarea sau cofinanţarea unor oportunitaţi economice locale (gatere, hidrocentrale, prelucrare resurse naturale-, caolina-, carbune lemn, cariere, balastiere etc.)
 • Alianţe Strategice Temporare cu comune vecine, in vederea realizarii unor proiecte comune, care singur nu pot fi realizate (ex: poduri, drumuri, care duc la o imbunătătire a vietii de zi cu zi a localnicilor)

Deschideţi-vă la nou! Accesaţi sţiinţa, know how de specialitate. Cunosţiintele sînt mai valoarese decît banul.

Sînt si Traducător Autorizat in domeniul juridic in Germană – Română Ofer si traducere simultană prin telefon

Cosultanţă are loc preponderent in spaţiile proprietăţii personale „Conacul Domnesc” din Sântana, unde într-o atmosfera rurală-călduroasă putem pune bazele unei dezvoltări trainice si sănătoase.

Desigur, in spaţiile existente se pot ţine si seminarii, simpozioane festivitaţi etc. Produsele de protocol provin din regiune si au un caracter BIO.

Pentru explicaţii la cele spuse mai sus si pentru aprofundarea lor vă stau la dispoziţie.

Conacul Domnesc Henger, Sântana

Incubator de afaceri solide

conacul-henger